Monthly Archives: एफ वाय

शिक्षणाचे बाजारीकरण : एक मीमांसा भाग २

शिक्षणाचे बाजारीकरण : एक मीमांसा भाग २           सरकारने शिक्षणाचे निजीकरण करून सरकारेतर संस्था/ व्यक्ती यांना शिक्षण क्षेत्रात पूंजी लावण्यास आमंत्रण दिल्यावर अशा गूंतवणुकीतल्या फायदा/ तोटा यांची समीकरणे मांडली गेली. सरकार देऊ करत असलेल्या स्वस्त दरातील जमीनीमुळे कमी गुंतवणुकीतही शाळा/ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा