Monthly Archives: एफ वाय

आम आदमी: एक दंतकथा

                                                                     आम आदमी: एक दंतकथा     … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

मराठी कव्वाली: प्रेमात काहीही नाही निषिद्ध

प्रेमात काहीही नाही निषिद्ध (नजरे मिलाने को जी चाहता है या कव्वालीच्या चालिवर गा.)  प्रेमात काहीही नाही निषिद्ध प्रेमात बंधने काहीही नाहीत रंग रूप नाही, जाती धर्म नाही    ॥धृ॥  हृदयाची स्पंदने जेव्हां जुळती हुंकार प्रीतीचे उचंबळुनी येती प्रेमात  नाही विधी, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

अडीच !

अडीच !               लहानपणी शाळेत एक ते तीसपर्यंत पाढे म्हणून झाले की मी पावकी पासून पावणे तीनकी पर्यंत पाढे म्हणत असे. या पाढ्यांमध्ये १०/२०/३० चे पाढे जसे सर्वात सोपे होते तसाच अडीचकीचाही पाढा खूपच सोपा वाटत असे. कॅलक्युलेटर नसलेल्या काळात … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा