Monthly Archives: एफ वाय

शिक्षणाचे ’बाजारीकरण’: एक मीमांसा भाग १

  शिक्षणाचे ’बाजारीकरण’: एक मीमांसा भाग १    सार्वजनिक विषयांवर चर्चा सुरु झाली की ती ’बाजारीकरणा’कडे वळली नाही तर नवलच! शिक्षणाचे/ स्वास्थ्यसेवांचे/राजकारणाचे ’बाजारीकरण’! यामुळे समाज अधोगतीला जाणार, असं ठरलेलं भाकित!! चर्चा करणारे मध्यमवर्गीय नोकरपेशे असतांना व्यापाराबद्दल तिटकारा  व्यक्त होणारच. बहुतेक सर्व … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा