Monthly Archives: एफ वाय

Marathi Bhajan प्रगतशील भारत स्वप्न सत्य होऊ दे

’मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे’ या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या भजनाच्या चालीवर खालील राष्ट्रीय भजन गाता येईल. प्रगतशील भारत स्वप्न सत्य होऊ दे प्रगतशील भारत स्वप्न सत्य होऊ दे ॥धृ॥ युवकांच्या शक्तीतुनी, सृजनांचा युक्तीतुनी । जिद्दीच्या वृत्तीतुनी, ध्येय गाठू दे … Continue reading

Posted in Marathi Poetry | Tagged , , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा