Monthly Archives: एफ वाय

गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती

गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती ॥धॄ॥ कॄपासिंधू तू, तिमिर दूर कर, दीपपुंज पणती । अनाथ बंधू, भरभराट कर, आण सुफल भरती ॥ लवूनी नमस्कार करिती गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती ॥१॥ दु:खनिवारक तू गजवदना, आण … Continue reading

Posted in Entertainment, Marathi Poetry | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

असं खरंच घडलं असेल का? Marathi Laghukathaa

असं खरंच घडलं असेल का? माझी ही लघूकथा पी डी एफ फ़ॉर्मॅटमध्ये आहे. ती वाचण्यासाठी खालील लिन्कवर क्लिक करा. http://www.keepandshare.com/doc/3034108/asa-kharach-ghadale-asel-kaa-marathi-laghukatha-63k?da=y

Posted in Entertainment | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा