Category Archives: Marathi Lalit Lekh

संस्कार म्हंजे काय रं भाऊ!

                                                          संस्कार म्हंजे काय रं भाऊ!             … Continue reading

Posted in Entertainment, Marathi Lalit Lekh | Tagged , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

धन्यवाद!

एखाद्या गोष्टीची लयलूट झाली की तिचे महत्व कमी होते. अती तेथे माती! धन्यवाद, थॅन्क्यु या शब्दांचेही असेच झाले आहे. हे शब्द औपचारिक सांस्कृतिक ’दागिने’ झाले आहेत. कोणी आपल्याला मदत केली तर आपण त्या व्यक्तीचे सामाजिक ऋणी झालो आहोत, हे व्यक्त … Continue reading

Posted in Entertainment, Marathi Lalit Lekh | Tagged , , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा