Monthly Archives: एफ वाय

दवबिंदूनी भिजली पाने

दवबिंदूनी भिजली पाने माझ्या आवाजात आपण हे गीत ऐकावे म्हणून हा व्हिडिओ अपलोड केलेला नाही. माझा आवाज फ़क्त चाल समजण्यापूरता! चाल समजली की, मनातल्या मनात का होईना, गायला लागा. Advertisements

Posted in Entertainment, Marathi Poetry | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

माझ्यात काय आहे?

माझ्यात काय आहे? मराठी द्वंद्वगीत माझ्या आवाजात आपण हे गीत ऐकावे म्हणून हा व्हिडिओ अपलोड केलेला नाही. माझा आवाज फ़क्त चाल समजण्यापूरता! चाल समजली की, मनातल्या मनात का होईना, गायला लागा.

Posted in Entertainment | Tagged , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा