Tag Archives: Punr

एकटेपणा व स्वातंत्र्य

एकटेपणा व स्वातंत्र्य: नाण्याच्या दोन बाजू स्वातंत्र्य आणि एकटेपणा म्हंटलं की मला निर्जन बेटावर अडकलेल्या खलाशाची आठवण होते. पण एकटेपणा अनुभवण्यासाठी निर्जन बेटावर जायला नको. लोकांनी वेढलेला माणूससुद्धा एकटा असू शकतो कारण एकटेपण ही मानसिक अवस्था आहे. स्वतंत्र म्हणजे बंधनमुक्त! … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | १ प्रतिक्रिया