Tag Archives: Ganeshotsava

गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती

चालीसाठी येथे क्लिक करा  गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती ॥धॄ॥   कॄपासिंधू तू, तिमिर दूर कर, दीपपुंज पणती । अनाथ बंधू, भरभराट कर, आण सुफल भरती ॥             लवूनी नमस्कार करिती गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती ॥१॥   दु:खनिवारक तू … Continue reading

Posted in Entertainment, Marathi Poetry | Tagged , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती

गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती ॥धॄ॥ कॄपासिंधू तू, तिमिर दूर कर, दीपपुंज पणती । अनाथ बंधू, भरभराट कर, आण सुफल भरती ॥ लवूनी नमस्कार करिती गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती ॥१॥ दु:खनिवारक तू गजवदना, आण … Continue reading

Posted in Entertainment, Marathi Poetry | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा