Tag Archives: Gajanan

गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती

चालीसाठी येथे क्लिक करा  गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती ॥धॄ॥   कॄपासिंधू तू, तिमिर दूर कर, दीपपुंज पणती । अनाथ बंधू, भरभराट कर, आण सुफल भरती ॥             लवूनी नमस्कार करिती गजानना विनविण्या लवूनी नमस्कार करिती ॥१॥   दु:खनिवारक तू … Continue reading

Posted in Entertainment, Marathi Poetry | Tagged , , , , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

 श्रीकृष्णांच्या गीतेमध्ये त्या प्रसिद्ध श्लोकात कर्माचा, म्हणजेच कामाचा, जो उल्लेख आहे तो कर्तव्य या संदर्भात आहे. प्रुथ्वीवरील सर्व जीवांचे प्रथम कर्तव्य मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी ’काम’ करणे आहे. मानवाच्या बाबतीत आपण म्हणू शकतो की अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा … Continue reading

बाजूला | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

भक्तगणांनो नीट समजा माझा अवतार

: भक्तगणांनो नीट समजा माझा अवतार । भक्तगणांनो नीट समजा माझा अवतार । आनंदी अन खुशाल होईल तुमचा संसार ॥धॄ॥ अनंत तुमची पापे खाउन झालो लंबोदर । लोळण घेता माझ्या पायी पापे केल्या नंतर ॥ पाप्यांचे कधि विघ्न हरण मी … Continue reading

बाजूला | Posted on by | Tagged , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा